Meat

CÁC MÓN THỊT

Chicken

Chicken

CÁC MÓN GÀ

Sea Fish

Sea Fish

CÁ BIỂN

River Fish

River Fish

CÁ ĐỒNG

Squid

Squid

MỰC

Rice

Rice

CƠM

Shrimp

Shrimp

TÔM

Soup

Soup

CANH

Vegetable

Vegetable

RAU

Side Dish

Side Dish

DƯA – CÀ – MẮM – MUỐI

Address

CN2: 72-74-76 An Dương Vương, TP. Quy Nhơn

Follow Us

Contact Us

0987440133 – 0905.743.798